Wtsəa Kamwe

Ngwasama kə sənata wtsəa-myi Kamwe yə ná? Yə́a wɗa yə wtsəa-yə dadamə tsə́shə tá shi hyie-myi. Mwa, yə́a ncə yə hwənkwa kə wtsə hyá səkə kə vədyəwe, á wəntəna má yəa sənata yə nggwasəa fyangyi. Hyá yə:

1. Nggarəba

2. Gakalə

3. Mamadyi

4. Tyəwəsi

5. Wtsə Gwəcə

6. Zaɓi

7.Ɓələ Wa za

8. Bantsəwe

9. Mbaləwa ra Ká Fwə

10.Jawalə Nkafamiya

11. Zhəta ra Ká Dakwa

12. Sheriye Tləkwi

13. Wtsə Gagera