Ká ɗa yə tə́/Nkwa kə kəmə

Kamwe Bible Translation Committee tsá kə gəle nkwaa

Má ndərə na və wsi tə nkwaâ ná, ba na ɗafətə tə́ kamwe_project@nbtt.org

Se KBTC ɗatə yə

Translated Materials, Arts,gospel songs and Films